Menu
oBěhání.cz
Jak běhat

Disciplíny v atletice. Znáte všechny běžecké závody a jakými aktivitami je můžete doplnit

Královna všech sportů má dlouhou tradici. Zastánci atletiky si cení především jejího pozitivního vlivu na fyzický i psychický vývoj člověka, finanční nenáročnosti a bohatého výběru z různorodých disciplín.

Sport pro každého

Neexistuje žádný jiný sport, který by nabízel tolik možností. V atletice se můžete věnovat mnoha disciplínám, které zahrnují přirozené pohybové vlastnosti člověka, jako je chůze, běh, házení a skoky. Atletika má jednu obrovskou výhodou. Můžete ji provozovat v hale i venkovních podmínkách, tedy v parku, v lese nebo třeba na louce.

A jak popisuje wikipedia význam slova atletika? Tento sport zahrnuje různorodé pohybové činnosti, jejichž obsahem jsou pohyby cyklické, acyklické a smíšené podle charakteru jednotlivých skupin. Uplatňují se při ní také základní dynamické zákony. Jde o přechod z klidu do pohybu (start), změnu směru pohybu (odraz při skoku) a dokončení pohybu (doskok).

Děti, které musí napsat na téma atletika referát nebo zvědaví dospělí, jistě nebudou mít problémy najít na internetu dostatek informací. K dispozici jsou články o dlouhé historii sportu, jeho zákonitostech, pravidlech i jednotlivých disciplínách.

Atletika se provozuje stovky let

Atletické disciplíny na olympijských hrách se organizují už od dob antického Řecka. Důležitý milník přišel v roce 1912, kdy vznikla Mezinárodní amatérská atletická federace. Tehdy ustanovila atletika pravidla a světové rekordy se začaly považovat za právoplatné. Vznik a rozvoj atletiky na českém území se spojuje se založením Sokola.

Základní odvětví atletiky

 • Lehká atletika (běhy, skoky, vrhy, hody, chůze, víceboje)
 • Těžká atletika (zápas, vzpírání, silový trojboj a kulturistika)

Běžecká abeceda je základ správné techniky. Jak ji provádět

Disciplíny lehké atletiky

Chůze

Chůze na dráze se pořádá na vzdálenosti 2.000 m, 3.000 m, 5.000 m a 10.000 m. Chůze na silnici pak na 5 km, 10 km, 20 km a 50 km.

Běh

 • Běh na krátké vzdálenosti

Běhy na krátké vzdálenosti neboli sprinty jsou typickou atletickou disciplínou. Zahrnují vzdálenosti 50 m, 60 m, 100 m, 200 m a 400 m. Kromě rychlosti samotného běhu je důležitý také správný start. Předčasné vyběhnutí pro závodníka znamená okamžitou diskvalifikaci.

 • Běh na střední tratě

Pro sportovce, kteří nejsou silní v bězích na krátké či naopak dlouhé vzdálenosti, nabízí atletika střední tratě. Na výběr jsou vzdálenosti 800 m a 1500 m.

 • Běh na dlouhé tratě

Vytrvalci soutěží v bězích na dráze ve vzdálenostech 3.000 m, 5.000 m a 10.000 m. Běh do vrchu zahrnuje silniční běh, půlmaraton a maraton.

 • Štafetový běh

Štafetovému běhu se říká také běh rozestavný. Běhá se na 4×100 m, 4×200 m, 4×400 m, 4×800 m, 4×1.500 m a v šestičlenných týmech na silnici. Kolík o délce 30 cm a průměru 4 cm si běžci při závodech vzájemně předávají. Podle pravidel se kolík nesmí házet, ale plynule předávat z ruky do ruky.

 • Překážkový běh

Překážky se běhají na 50 m, 60 m, 100 m (jen pro ženy), 110 m (jen pro muže), 400 m a 3.000 m. Běžec přitom musí překonat všechny překážky. Pokud ale některou z nich porazí, nehrozí mu diskvalifikace. Nesmí je však shodit rukou nebo úmyslně.

Skoky

 • Skok do dálky

Při skoku dalekém je potřeba překonat co největší horizontální vzdálenost jediným skokem s rozběhem. Kromě rychlosti, se kterou se závodník odráží, je důležitá také technika skoku.

 • Skok do výšky

Během skoku do výšky je nutné přeskočit horizontální laťku umístěnou na stojanu. Ten umožňuje přesně změřit, v jaké výšce je tyč položená. Skokani se odrážejí vždy jen jednou nohou a nesmí přes laťku provádět salta, přemety ani jiné prvky z akrobacie.

 • Skok o tyči

Cílem skoku o tyči je překonání vodorovně umístěné laťky s pomocí dlouhé tyče. Při rozběhu atlet musí opřít tyč do skříňky v zemi pod laťkou. Jakmile se tyč ohne, závodník se vymrští do výšky a musí překonat laťku tak, aby ji neshodil. K překonání laťky jsou možné vždy tři pokusy.

 • Trojskok

Disciplína trojskok je velmi podobná skoku do dálky. Na rozdíl od něj však mohou atleti použít místo jednoho odrazu celkem tři. Po rozběhu se odrazí z odrazové desky, dopadnou na stejnou nohu, dalším krokem přeskočí na druhou nohu a posledním odrazem doskočí do písku.

Hody

 • Hod oštěpem

Oštěpem házeli na olympiádě už staří Řekové. Při hodu oštěpem jsou povolené tři různé styly držení oštěpu. Nejoblíbenější je finský styl, kdy se oštěp drží mezi palcem a třemi posledními prsty, zatímco ukazováček je položený vespod. Oštěp musí letět do kruhové výseče vymezené bílými čarami a dopadnout hrotem napřed. Není přitom nutné, aby se zabodl do země. Stačí, když zanechá stopu.

 • Hod kladivem

Cílem této disciplíny je hodit kladivo co nejdál. Atlet se postaví do vyznačeného zpevněného kruhu zády k výseči, uchopí držadlo kladiva a oběma rukama ho roztočí kolem těla. Poté se třikrát nebo čtyřikrát otočí kolem své vlastní osy a ve správný okamžik nářadí pustí. Jakmile kladivo dopadne do kruhové výseče, hodnotí se vzdálenost od kruhu k prvnímu dotyku kladiva se zemí.

 • Hod diskem

Při hodu diskem je důležité odhodit malý těžký disk na co nejdelší vzdálenost. Před samotným hodem si musí atlet stoupnout do vyznačeného zpevněného kruhu, ve kterém se s roztaženými pažemi roztočí, aby získal vyšší kinetickou energii. V pravou chvíli vypustí disk, který pak za letu naplocho rotuje a přistane do vyznačené výseče. Hodnotí se vzdálenost prvního dotyku disku se zemí od kruhu.

 • Vrh koulí

Tato disciplína patří mezi nejstarší. Atlet se při ní snaží vrhnout těžkou kouli co nejdále je to možné. Atlet kouli přikládá ke krku a používá techniku podobnou diskařské otočce.

Víceboje

Podle věkové kategorie se v rámci atletiky pořádají pětiboje, sedmiboje, devítiboje a desetiboje.

Těžká atletika disciplíny

Zápas

Zápasy provázejí lidstvo už celá staletí a setkat se s nimi můžeme v mnoha podobách. Součástí olympijského programu jsou řecko-římské zápasy a judo. Cíl zápasu je jednoduchý – vyřadit protivníka z dalšího boje. Většinou je třeba, aby se soupeř dotkl částí těla kolbiště nebo skončil přímo za ním.

Vzpírání

Při vzpírání je hlavním cílem zdvihnout nad hlavu co nejtěžší zátěž, a to s pomocí síly a rychlosti.

Atletické disciplíny pro děti

Atletika je díky své všestrannosti vhodná i pro školní a předškolní děti. Při tréninku dětí je ale důležitá atletická všestrannost. Aby se děti nenudily, je potřeba neustále obměňovat cvičení a vymýšlet pro ně různé hry a aktivity zábavného charakteru. Mezi nejoblíbenější disciplíny, které zvládnou už děti mladšího školního věku, patří běh na 50, 60 nebo 600 m, běh přes překážky, skoky do dálky s rozběhem, hod pěnovým oštěpem, hod kriketovým míčkem, hod plným míčem o váze 1 kg, hod raketkou na cíl a štafeta 4×60 m.

Ohodnoťte tento článek:
4,6
Právě čtete

Disciplíny v atletice. Znáte všechny běžecké závody a jakými aktivitami je můžete doplnit