Menu
oBěhání.cz
Životní styl sportovců

Přeškrtnutá popelnice či trojúhelníky s různými šipkami: Víte, co znamenají recyklační značky na obalech?

Již více než 20 let existuje v České republice systém pro zpětný odběr odpadů – a hned na úvod je třeba vyzdvihnout, že se Češi chopili třídění odpadu opravdu zdatně. Pravidelně třídí 75 % z nás! Důvod k tomu máme povětšinou stejný – dát odpadům šanci na další „život“, tedy smysluplně je využít, a chránit tak primární suroviny i životní prostředí.

Ke správnému třídění odpadu nám pomáhají také takzvané recyklační značky, které jsou součástí obalů. Víte, co znamenají?

Recyklační značka – označení materiálu i způsob recyklace

Na obalech produktů najdeme trojúhelníkové grafické značky, které bývají doplněny o textové nebo číselné označení materiálu, případně kombinaci obojího.
Například zkratka PAP označuje papír, GL sklo, ALU hliníkový obal, UHT aseptický nápojový karton a zkratka začínající písmenem C udává, že se jedná o kombinovaný odpad. Kromě samotných písmenných zkratek jsou však velmi důležité i samotné recyklační symboly:

  • Trojúhelník s obrysovými šipkami značí obal, který je vyroben s podílem recyklovaného materiálu a zároveň může být nadále recyklován, pokud jej vytřídíme správně.
  • Trojúhelník s plnými šipkami udává, že se jedná o obal vhodný k recyklaci. Je třeba řídit se doplňujícími číselnými či písmennými zkratkami, abychom věděli, do jaké sběrné nádoby jej vhodit.
  • Kruh sestávající ze zelené a bílé šipky, případně v černobílé variantě, značí takzvaný zelený bod, což je ochranná známka udávající, že byl za daný obal uhrazen finanční příspěvek Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, která zajišťuje zpětný odběr a opětovné využití obalových odpadů.
  • Panáček vhazující obal do koše je častým symbolem, jehož používání však není povinné. Nicméně jeho úkolem je upozornit konzumenty na to, že obal patří do koše či kontejneru.
  • Symbol přeškrtnuté popelnice značí, že se jedná o obal, který není možné vyhodit do nádoby na směsný odpad. Musí být odevzdán k ekologické likvidaci, a to přímo prodejci, či například ve sběrném dvoře.

Výše uvedené recyklační značky vám pomohou zorientovat se ve světě odpadů a kompenzovat tak dopady našeho konzumního způsobu života.

Správným tříděním odpadů tak odlehčíme životnímu prostředí kolem nás, ale snížíme spotřebu primárních surovin, a chráníme tak životní prostředí. Proto třiďte odpad – má to opravdu velký smysl!

Ohodnoťte tento článek:
2
Právě čtete

Přeškrtnutá popelnice či trojúhelníky s různými šipkami: Víte, co znamenají recyklační značky na obalech?